Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a szerviz csak a szervizlapon feltüntetett hibákat vizsgálja, egyéb (nem közölt) hibákért nem vállal felelősséget. Azonban a javítás közben feltárt egyéb hibákról ügyfeleinket tájékoztatjuk és javaslatot teszünk esetleges elhárításuk lehetőségeiről.  Szervizünk a hiba megállapítása után tájékoztatja ügyfeleinket és árajánlatot ad a várható javítási költségekre. Ha az ügyfél eláll a javítástól 8900 Ft + ÁFA bevizsgálási díjat számíthatunk fel.

A szerviznek átadott készüléken, vagy vezérlő számítógépen tárolt adatok, programok, beállítások, szabadalmi és szellemi alkotások joga alá tartozó információk, megoldások megőrzése, mentése kizárólag a megrendelő feladata. A szerviz nem vállal felelősséget a javítás, karbantartás alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, információ vesztésre. A szerviz nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az elvégzett javításra, karbantartásra vezethető vissza.

Amennyiben az átadott készülék piszkos állapotban van, a készülék tisztítását a szerviz elvégzi, ennek költségei a megrendelőt terheli

A javítások határideje 3 – 14 nap. Ezen határidőt a szerviz igyekszik betartani, de a javításból eredő egyéb okok miatt a módosítás igényét fenntartja. A javítás ideje alatt kiesett munkák miatt emaradt haszonért ACIUS Kft, mint a szerviz tevékenység végzője semmilyen felelősséget nem vállal, ezen kiesett kapacitások pótlása a szerviztevékenységet megrendelő feladata.

A Szerviz nem felel következményi károkért, használatkieséssel okozott károkért, abban az esetben sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

Bring in szerviz esetén a  javítás elvégzéséről a szerviz a megrendelőt telefonon, SMS –ben, e-mail –ben, ajánlott levélben tájékoztatja. Amennyiben a készüléket az ügyfél az értesítés után 15 napon belül nem veszi át a szerviz az ügyfelet újból megpróbálja értesíteni ajánlott levélben. A szerviz a bármilyen okból visszajött ajánlott levelet is sikeres értesítésnek könyveli el. Amennyiben a sikeres értesítés után az ügyfél a készüléket 15 napon belül nem veszi át, úgy a szerviz tárolási díjat számol fel. A tárolási költség naponta a készülék aktuális piaci árának 1%-a, de minimum 1200 Ft/nap.

A Szerviz az általa beépített alkatrészekre a beépítésétől számított 6 hónapos jótállást vállal. A jótállás kizárólag a beépített alkatrészre és a készülék javítással érintett részére terjed ki. Azon részekre, melyeket a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, a jótállás nem terjeszthető ki. Időszakosan cserére szoruló alkatrészek (kellékanyag) cseréje a vevő feladata, szerviz a kellékanyagcserét jótállási időn belül is térítés ellenében végzi.

A Szerviz a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

A Szerviz a jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a Szervizt nem terheli.

Utángyártott, töltött toner/ festékkazetta, fényhenger használatából eredő károkért a Megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utángyártott vagy töltött toner használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása  jótállás keretében nem követelhető.

Ha hibafeltárást követően kiderül, hogy a bejelentett hiba nem minősül a jótállás körébe tartozó hibának, úgy a szolgáltatások ellenértékét a Megrendelő köteles megtéríteni.

Megrendelő a jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a Szerviz által kiállított számla alapján érvényesítheti.

A szerviz fenntartja azon jogát, hogy a tájékoztatót, az abban közölt tényeket, szabályokat módosítsa.